Privacy Policy

Integritetspolicy

Fotograf Satu AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Fotograf Satu AB följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Fotograf Satu AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Fotograf Satu AB Labbetorp 130 59034 Tjällmo, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

  1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Fotograf Satu AB behandlar är ditt namn, e-postadress, fotografier, leveransadress, IP-adress, webbläsare, telefonnummer.

  1. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina uppgifter till beställningar, faktureringsprogram och vi lagrar bilder för redigering och leverans. Vi använder bilder på hemsidan, facebook och instagram när samtycke har gets muntligt eller skriftligt i samband med fotografering.
Vi använder inte dina uppgifter till nyhetsbrev eller utskick och vi delar dem inte vidare till tredjepart.
Vi lagrar bilder på hårddisk och i molntjänster.

Fotograf Satu AB använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data vid klistra in länken:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

  1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till en fotografering och att bli kund hos Fotograf Satu AB sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas också så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera ytterligare bilder från din fotografering i framtiden. Om du vill att vi raderar dina bilder och övriga så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det träder i kraft.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

  1. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Fotograf Satu AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Fotograf Satu AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna korrekta uppgifter till Fotograf Satu AB genom att skicka ett e-postmeddelande till: satu@fotografsatu.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

  1. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Fotograf Satu AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

  1. Ändringar i Integritetspolicy

Fotograf Satu AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

  1. Cookies

Vår webbplats fotografsatu.se använder så kallade cookies. En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Cookies gör det även möjligt att ge dig riktade erbjudanden på andra webbplatser.

 

Kan jag undvika cookies?

Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vår webbplats fungerar delvis även om du nekar cookies. Du kan fortfarande se alla produkter och läsa all information.
Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats

Privacy Policy -